Quý khách hàng vui lòng cung cấp số CCCD/mã định danh (đối với trẻ em) của những nhân khẩu đăng ký định mức nước

Cập nhật thông tin định danh

Lưu ý: Khách hàng đọc và kiểm tra lại thông tin đã cung cấp trước khi đăng ký

Đăng ký

Thông tin đã đăng ký

Họ/Tên Đăng ký Ngày Đăng ký Xem