Quý khách hàng vui lòng cung cấp số CCCD/mã định danh (đối với trẻ em) của những nhân khẩu đăng ký định mức nước

Cập nhật thông tin định danh

Lưu ý: Khách hàng đọc và kiểm tra lại, thông tin đã cung cấp trước khi đăng ký
Khách hàng cập nhật TẤT CẢ nhân khẩu đang sử dụng nước tại địa chỉ trên

Đăng ký

Thông tin đã đăng ký

Họ/Tên Đăng ký Ngày Đăng ký Trạng thái